Trwa wczytywanie produktów

Częste pytanie

Co to jest spad ?

To 2 mm obszar grafiki każdego boku wizytówki, który usuwany jest podczas cięcia. Użyte tło w projekcie powinno wychodzić poza rozmiar netto wizytówki. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.

Co to jest wewnętrzny bezpieczny margines?

Wewnętrzny bezpieczny margines jest to 3mm obszar projektu stykający się z krawędzią cięcia publikacji, w którym nie należy umieszczać ważnych elementów. Jest on niezbędny gdyż podczas procesu cięcia arkusza do końcowego formatu, mogą wystąpić niewielkie przesunięcia wynikające z technologii, w efekcie czego owe ważne elementy mogą zostać obcięte.

Jak przerobić projekt z RGB na CMYK?

Konwertowanie kolorystyki projektu z palety RGB na CMYK jest procesem, który najlepiej jest przeprowadzić w pliku źródłowym projektu, tak więc za pomocą programu komputerowego w którym projekt został stworzony. W zależności od programu, w każdym z nich konwersja jest przeprowadzana w inny sposób i należy zapoznać się z obsługą danego oprogramowania. Istnieją co prawda narzędzia, za pomocą których można dokonać automatycznej konwersji pliku, jednak są to programy płatne i należy dodatkowo się w nie zaopatrzyć (np. Pitstop)

Jak przygotować maskę lakieru?

Maska lakieru UV jest to osobna strona lub osobny plik projektu, w którym obszary podlegające lakierowaniu należy wypełnić tylko i wyłącznie czarnym kolorem (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%). Projekt maski lakieru musi być identyczny pod względem wielkości jak sam projekt publikacji (skala 1:1) i musi być umiejscowiony względem strony w dokładnie w taki sam sposób. Innymi słowy jeśli projekt publikacji jest wyśrodkowany względem strony A3 to maska lakieru, który ma być naniesiony na projekt musi być wykonana w takiej samej skali i również wyśrodkowana względem strony A3.
Lakier wybiórczy UV stosuję się na powierzchniach matowych dając efekt połysku na zadanych elementach grafiki.

Jak przygotować projekt z lakierem wybiórczym UV?

1. Przyjmujemy tylko pliki PDF ("Pobierz szablon" - przykładowy plik wizytówki z lakierem UV wybiórczo)
2. Dokładność pasowania lakieru UV wynosi 0,5 mm
3. Nie zalecamy zadawania lakieru na teksty poniżej 13pkt oraz elementy graficzne mniejsze niż 1 mm
4. Pliki należy przygotować według następujących wytycznych


 

Obiekty obrazujące lakier UV muszą mieć zadane 100% K i być idealnie spasowane z grafiką.

Maskę lakieru UV wybiórczego można przygotować jako:
- obiekt wektorowy ze 100% nasyceniem koloru czarnego (C:0 M:0 Y:0 K:100);
- jako bitmapę w rozdzielczości 300 dpi (C:0 M:0 Y:0 K:100);Do realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie, uszlachetnionego folią matową oraz lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać plik PDF czterostronicowy, gdzie:
PIERWSZA strona stanowi projekt graficzny
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny druku drugiej strony
TRZECIA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
CZWARTA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla drugiej strony projektu graficznego

Analogicznie dla wizytówek kartonowych (lakierowanych jednostronnie) przygotowujemy plik trzystronicowy. W tych wizytówkach strony niepowlekanej nie lakierujemy, zatem:

PIERWSZA strona stanowi projekt graficzny po stronie powlekanej
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny druku drugiej strony - niepowlekanej
TRZECIA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego - po stronie powlekanej


Jak przygotować projekt w oparciu o wykrojnik?

Do przygotowywania projektów sztancowanych takich jak np teczki, zawieszki itp, koniecznie należy używać plików makiet dostępnych na kartach produktów. Pliki makiet zmieniają się w zależności od wariantu dlatego dopiero po wybraniu wariantu produktu (np teczka lux), należy pobrać odpowiednie makiety i na ich podstawie przygotowywać projekt. Podczas projektowania nie wolno skalować i zmieniać wymiarów wykrojnika oraz projektu - projekt winien być dostosowany do makiety z zachowaniem spadów i marginesów wewnętrznych. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w tym samym pliku osobnej warstwy z wykrojnikiem, którą należy zablokować do zmian a sam projekt wykonywać na osobnych warstwach położonych niżej względem wykrojnika.


Czy umieścić wykrojnik w projekcie?

W przypadku produktów sztancowanych (takich które wymagają wykrawania wykrojnikiem), pliki z projektami które zostaną wysłane przy użyciu serwisu tj w trakcie składania zamówienia, nie powinny zawierać konturów wykrojnika. Obecna konfiguracja i sprawdzanie plików podczas składania zamówienia automatycznie wykryje i nałoży odpowiedni wykrojnik dla wybranej pracy. Jeśli natomiast pliki są przesyłane za pomocą innego źródła już po złożeniu zamówienia (np przez FTP), to w takich projektach należy umieścić kontury wykrojnika na osobnej stronie projektu.

Jak umieścić wykrojnik w projekcie?

Jeśli pliki będą dostarczone podczas składania zamówienia to wykrojnika nie należy umiesczać. W przypadku, gdy pliki zostaną dostarczone już po złożeniu zamówienia (np przez FTP), to plik projektu powinien zawierać obrys wykrojnika na osobnej stronie. Na pierwszej stronie powinien być wyśrodkowany projekt (bez naniesionego wykrojnika), a na drugiej wyśrodkowany wykrojnik (wraz z projektem). Dopuszczalne jest naniesienie wykrojnika na projekt na jednej stronie jednak w takim wypadku wszystkie linie wykrojnika i ewentualne linie wymiarowania muszą być zamienione na dowolny kolor PANTONE, który - co bardzo ważnie - nie jest użyty w samym projekcie.

Jak przygotować plik do nadruku UV na gadżetach reklamowych?

Aby poprawnie przygotować plik, należy pobrać makietę produktu ze strony produktu a projektowaną grafikę umieścić wewnątrz obszaru znakowania. Obszar znakowania jest wyznaczony przez niebieską przerywaną linię, której nie należy przekraczać. Projekt przy nadruku UV na gadżectach reklamowych nie wymaga spadów i marginesów wewnętrznych.
Główne zasady projektowania prac do nadruków UV na gadżetach:
- do nadruków na gadżetach przyjmujemy pliki w formacie pdf; w skrajnych przypadkach możliwa jest odpłata konwersja z innego formatu (po wstępnej analizie pliklów przez naszych grafików),
- z uwagi na tolerancję położenia nadruku (±1 mm), blisko granicy obszaru znakowania nie należy umieszczać żadnych ramek itp. linii,
- plik z projektem powinien zawierać tylko i wyłącznie projektowaną grafikę i teksty zamienione na krzywe; z projektu należy bezwzględnie usunąć wszystkie elementy szablonu takie jak kontury, bitmapy gadżetów, linie wymiarowania,
- wszytkie elementy w projekcie muszą być przygotowane z zastosowaniem palety CMYK, również obrazy rastrowe (zdjęcia, tekstury) należy zamienić na CMYK - więcej w punkcie "Jak przerobić projekt z RGB na CMYK"; w przypadku zastosowania niewłaściwej kolorystyki projektu, nadruk może błędnie odwzorowywać kolory, co nie może być podstawą reklamacji,
- czarne elementy projektu muszą być przygotowane jako C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%; nie ma potrzeby podbijania czerni przez inne składowe,
- nadruk na gadżetach może być wykonany z użyciem dodatkowego koloru białego; biały poddruk jest niezbędny przy druku na powierzchniach kolorowych i przeźroczystych;
- elementy projektu zdefiniowane jako C0%, M0%, Y0%, K0% nie będą wydrukowane.
- przejścia tonalne muszą być o wartościach wyższych niż 5% i zawierać szum, który zapobiegnie pasmowaniu
- najlepszą jakość wydruku grafik rastrowych uzyskamy przy rozdzielczości 600dpi,
- wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe